top of page

Splošni pogoji Plesnega društva Spice

SPLOŠNO

Obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje) med ponudnikom in izvajalcem storitev, Plesnim društvom Spice (v nadaljevanju: SPICE) ter sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka, udeleženec) nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani na www.dancestudiospice.com ali direktno na recepciji plesne šole.

 

Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki).

 

Z nastankom obligacijskega razmerja med plesno šolo in stranko se slednja zaveže, da bo spoštovala»Splošne pogoje Plesnega društva Spice«, ki so objavljeni na spletni strani www.dancestudiospice.com pod rubriko SPLOŠNI POGOJI ter se prav tako nahajajo v fizični obliki na recepciji plesne šole. Splošni pogoji se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja plesna šola.

 

 1. INFORMACIJE

Informacije o storitvah plesne šole vam nudimo:

 • na spletni strani www.dancestudiospice.com

 • preko elektronske pošte info@dancestudiospice.com

 • s povratno pošto, če nam pišete na naslov: Plesno društvo Spice, Koroška cesta 4, 4000 Kranj

 • po telefonu 041 696 775 v času uradnih ur

 • osebno, na recepciji plesne šole v času uradnih ur

Informacije o uradnih urah pisarne in o delovnem času izvajanja dejavnosti so objavljene na naši spletni strani.

 

2. VPIS IN REZERVACIJE TEČAJEV

V plesni tečaj se udeleženec tečaja vpiše z izpolnitvijo vpisnega obrazca s svojimi podatki preko spletne strani ali osebno na recepciji plesne šole SPICE.

 

Po oddaji prijavnice, prejme udeleženec oz. plačnik storitve račun za plačilo vadnine (na prvem računu tudi letne članarine). Vadnina je zaračunana za tekoči mesec, skladno z veljavnim cenikom na dan plačila, ki mora biti izvršeno najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu. Plačilo velja za določeno časovno obdobje, ki ga obsega izbrani tečaj (praviloma gre za mesečne programe).

 

Če po vpisu oziroma obisku ene uvodne vaje udeleženec ne želi več obiskovati plesnega programa, lahko stranka (oz. starši, skrbniki) pisno odstopijo od vpisa tako, da navedeno sporoči po elektronski pošti info@dancestudiospice.com.

 

Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega programa na način, da stranka (starši oz. skrbniki) o navedenem obvestijo plesno šolo po elektronski pošti info@dancestudiospice.com najkasneje do zadnjega dne v tekočem mesecu za naslednji mesec. Za vse kasnejše odjave oz. izpis iz plesnega programa (odjava oz. izpis iz plesnega programa za tekoči mesec po že izdanem računu za tekoči mesec) zaračunamo administrativne stroške v višini 25,00 EUR.

 

 • TEKMOVALCI

V tekmovalno skupino je udeleženec povabljen s strani trenerja.

 

Z vpisom v tekmovalno skupino (v celoti izpolnjena izjava) se udeleženec zaveže:

o   obiskovati vse predvidene treninge za tekmovanje celo šolsko leto, izjema predstavljata odsotnost zaradi bolezni (zahteva se zdravniško opravičilo) in nepričakovanih družinskih zadev (smrt sorodnika, nesreča) 

o   obiskovati priprave in tekmovanja, ki jih določi trener/SPICE (državno, evropsko, svetovno prvenstvo, festivali)

o   vpis velja za celo tekmovalno sezono

o   plačilo vseh stroškov v zvezi s tekmovanji, dodatnimi treningi in stroški kostuma

o   vestno treniranje in predhodna priprava na trening - spoštovanje navodil in dogovorov s trenerjem

Odsotnost v teku priprav na tekmovanje ni mogoča, z izjemo bolezni (zahteva se zdravniško opravičilo) in nepričakovanih družinskih zadev (smrt sorodnika, nesreča).

Predčasna odpoved sodelovanja v tekmovalni skupini ni mogoča, z izjemo bolezni (zahteva se zdravniško opravičilo) in nepričakovanih družinskih zadev (smrt sorodnika, nesreča). V kolikor plesalec ne zagotovi svoje nadomestitve se posledično preostali člani skupine ne morejo udeležiti tekmovanja do uskladitve in priključitve novega člana. V kolikor udeleženec odpove sodelovanje v tekmovalni skupini iz katerih koli drugih razlogov, je dolžan poravnati vse spodaj navedene stroške:

 • koreografija

 • kostum

 • dodatne treninge vključno s tekočim mesecem, v katerem je bila odjava opravljena

 • članarina PZS

Rezervacije tečajev sprejemamo brezplačno na recepciji plesne šole ali preko spletne strani www.dancestudiospice.com

 

Rezervacija velja do dogovorjenega datuma pred pričetkom tečaja, ko morate šolnino poravnati, sicer vam mesta v želeni skupini ne moremo zagotoviti. Vpis v skupino je mogoč do zapolnitve prostih mest.

 

3. OBDOBJE IZVAJANJA PLESNIH TEČAJEV

Dejavnost izvajanja plesnih tečajev v plesni šoli poteka vsak dan v tednu, letno v časovnem obdobju 10 mesecev – od 1. septembra do 30. junija, ne poteka pa v vnaprej objavljenih posameznih terminih v času praznikov in šolskih počitnic.

 

o   Izjemoma so za izvajanje tečajev za tekmovalce lahko predpisani posebni urniki tudi v času praznikov in šolskih počitnic. Tekmovalci so o urniku dodatnih treningov predhodno obveščeni na e-mail naslov, podan ob vpisu.

4. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Račun stranka prejme na e-mail naslov, podan ob vpisu, najkasneje 5. dne v tekočem mesecu skladno z veljavnim cenikom na dan plačila, ki mora biti izvršeno najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu s plačilom UPN na transakcijski račun Plesno društvo Spice, Koroška cesta 4, 4000 Kranj, št. TRR SI56 6100 0002 4607 889, odprt pri banki Delavska Hranilnica d.d.

 

Plačilo velja za določeno časovno obdobje, ki ga obsega izbrani tečaj (praviloma gre za mesečne programe).

 

Stroški pošiljanja predračunov za poravnavo šolnine in drugih storitev se ne zaračunavajo, stroški obdelave in pošiljanja opomina zaradi neplačila pa se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 5,00 EUR/opomin.

 

V primeru zamude s plačilom več kot 5 dni, stranka s strani plesne šole prejme pisni opomin za plačilo zapadlih obveznosti z rokom plačila 2 dni od prejema opomina.

 

V primeru, da stranka opomina ne plača pravočasno, lahko plesna šola dolgovani znesek izterja po sodni poti, pri čemer dolžnika bremenijo stroški postopka in zakonite zamudne obresti.

V primeru zamude pri plačilu izbranega tečaja več kot 2 dni po prejemu pisnega opomina, se udeleženec vaj ne more udeležiti do poravnave zapadlega zneska. Enako velja ob udeležbi stranke na enkratnih dogodkih, npr. plesni prireditvi. Ta določba »Splošnih pogojev Plesnega društva Spice« je obvezna in se šteje, da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki.

 

Storitve plesne šole SPICE lahko koristijo zgolj tisti udeleženci, ki imajo do plesne šole poravnane vse finančne obveznosti iz kateregakoli naslova, v nasprotnem primeru se jim udeležba pri posameznem plesnem tečaju ali drugih storitvah lahko prepove.

 

5. CENIK STORITEV

Cenik storitev plesne šole je objavljen na spletni strani www.dancestudiospice.com, prav tako je cenik nameščen na vidnem mestu v recepciji plesne šole. Plesna šola SPICE si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu.

 

 • MESEČNA VADNINA IN LETNA ČLANARINA

Mesečna vadnina je fiksna, kar pomeni, da se mesečno ne spreminja glede na število plesnih treningov (npr. zaradi počitnic, morebitnih praznikov). Višina vadnine se spreminja le v primeru opravičene odsotnosti (točka 6.).

 

Vadnino morate poravnati do roka plačila navedenega na računu oz. najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu. V primeru pošiljanja opominov, zaračunamo zakonsko določene zamudne obresti.

 

Letno članarino zaračunavamo pri prvem izdanem računu v tekočem šolskem letu in pokriva obdobje tekoče sezone (od 1. septembra v tekočem letu do 1. septembra v naslednjem letu). Letna članarina se zaračuna v polnem znesku ne glede na datum vpisa v Plesno šolo Spice.

Reklamacije na račun upoštevamo v roku 8 dni od izdanega računa, kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

 

Udeleženec je na vaji lahko prisoten le ob poravnani vadnini. V kolikor le-ta ni poravnana dva meseca, udeležba na vaji ni mogoča.

 

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste:

-       popusti ob raznih akcijah se ne prištevajo k popustom v ceniku

-       popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa, do predvidenega datuma in se med seboj ne seštevajo

-       družinski popusti veljajo samo ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju v tečaje katerih koli zvrsti. Popust se obračuna pri tečaju z najnižjim zneskom vadnine.

 

6. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI​

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine/vadnine upoštevamo samo v primeru:

-       daljše odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, vendar samo s predložitvijo ustreznega dokazila (zdravniško potrdilo), ko gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od 7 dni. 

 

Odsotnost se obračuna v obliki popusta pri izdaji računa za vadnino v naslednjem mesecu, in sicer:

 

 • odsotnost od 2 vaj od 4 vaj – 20% popust

 • odsotnost od 3 vaj od 8 vaj – 10% popust

 • odsotnost od 4 vaj od 8 vaj – 30% popust

 

 • odsotnost od 3 vaj od 12 vaj – 10% popust

 • odsotnost od 4 vaj od 12 vaj – 20% popust

 • odsotnost od 6 vaj od 12 vaj – 30% popust

 • odsotnost od 4 vaj od 16 vaj - 10% popust

 • odsotnost od 6 vaj od 16 vaj - 20% popust

 • odsotnost od 8 vaj od 16 vaj - 30% popust

 • odsotnost od 6 vaj od 20 vaj - 10% popust

 • odsotnost od 8 vaj od 20 vaj - 20% popust

 • odsotnost od 10 vaj od 20 vaj - 30% popust

 

Odsotnost obračunamo od polne cene tečaja, ne od cene s popustom.

 

-       naknadnega vpisa v skupino. Vadnina/šolnina za program se ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj skladno z veljavnim cenikom plesne šole. 

-       otrokom, ki obiskujejo plesni tečaj MINI CICI ali SPICY MINIS, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati plesnih vaj, zaračunamo (po dogovoru plesnega pedagoga s starši) število že izvedenih vaj po ceniku, preostanek vplačila vrnemo.

 

Odsotnost z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov (podaljšane počitnice, šola v naravi, obveznosti v šoli ipd.) ne upoštevamo.

 

Že vplačana šolnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje. Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da se izvedba tečaja ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih ali višje sile na strani plesne šole.

7. ODGOVORNOST IN ZAVAROVANJE

Udeležba na plesnih tečajih in ostalih programih plesne šole je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. 

 

Nezgodno zavarovanje strank ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejajo stranke same.

 

8. OBISK PLESNIH VAJ IN TRENINGOV

Na vajo ali trening pridete vsaj nekaj minut pred začetkom. Z delom pričenjamo točno, z zamujanjem se moti potek dela. Odmori med vajami trajajo po odredbi plesnega pedagoga.

 

Predšolske in šolske otroke starši oz. skrbniki oddajo učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu ure. Dodatnega varstva plesna šola nima organiziranega, zato za otroke odgovarja samo v času rednega programa in dela – v času plesne vaje ali treninga.

 

9. INDIVIDUALNE URE

Storitev »Individualne ure« s stranko, plesnim parom, ali skupino, je potrebno plačati vnaprej. Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure. Šolnine ob kasnejših odjavah SPICE ni dolžan vrniti. 

Termini individualnih ur se določijo v dogovoru s trenerjem in razpoložljivostjo dvoran. Plačilo udeležbe na individualnih urah se obračuna po veljavno objavljenem ceniku.

 

Račun za indivdualne ure stranka prejme:

-       v kolikor tečajnik obiskuje individualne ure posamično, se račun za opravljene individualne ure za tekoči mesec izda najkasneje zadnji delovni dan v mesecu, v katerem so bile individualne ure opravljene. Plačilo po izdanem računu se izvede v roku 8 dni od datuma izdaje računa z nakazilom na transakcijski račun Plesno društvo Spice, Koroška cesta 4, 4000 Kranj, št. TRR SI56 6100 0002 4607 889, odprt pri banki Delavska Hranilnica d.d

-       v kolikor tečajnik koristi paket individualnih ur (5 ur), se račun za individualne ure izda pred pričetkom opravljanja individualnih ur. Po izrabi vseh ur (5 ur) paketa, se tečajniku izda nov račun za naslednji paket individualnih ur (5 ur). Plačilo po izdanem računu se izvede v roku 8 dni od datuma izdaje računaz nakazilom na transakcijski račun Plesno društvo Spice, Koroška cesta 4, 4000 Kranj, št. TRR SI56 6100 0002 4607 889, odprt pri banki Delavska Hranilnica d.d

 

V primeru neupravičenega izostanka termina individualne ure, ki je bil v naprej dogovorjen se plačilo izvede ne glede na izostanek. Neupravičeni izostanek iz prejšnjega odstavka je vsak izostanek, z izjemo v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe in predložitve zdravniškega potrdila, ki opravičuje izostanek od individualne ure.

 

10. TRAJANJE PROGRAMA IN TEČAJA

Trajanje programa in tečaja je navedeno v razpisu programov in tečajev na spletni strani www.dancestudiospice.com.

11. URNIK IN IZVEDBA TEČAJA

Plesni programi in tečaji potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu programov in tečajev.

 

Plesna šola se obvezuje izpeljati vse plesne programe in tečaje v skladu z določenim rednim programom, v času in na lokaciji predpisanih tečajev. V primeru odsotnosti učitelja, plesna šola poskrbi za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, se stranke o odpadli vaji pravočasno obvesti, odpadlo vajo pa se nadomešča.

 

12. IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PRIMERIH VIŠJE SILE

V primerih višje sile (vojne, razglašene epidemije, pandemije, naravnih katastrof, …) preide SPICE, v kolikor je to mogoče, iz dvoranskega načina izvajanja tečajev v način spletnega izvajanja preko spletnih aplikacij (Zoom, Facebook, Skype, ipd.). V tem primeru SPICE že vpisano stranko pisno obvesti o prehodu na izvajanje tečajev preko spletnih aplikacij in jo seznani s pogoji izvedbe. V kolikor stranka v postavljenem roku plesni šoli SPICEne poda pisne izjave, da ne želi obiskovati tečajev preko spletnih aplikacij, se smatra, da sprejema pogoje izvedbe tečajev preko spletnih aplikacij, da podaljšuje pogodbeno razmerje s plesno šolo SPICE in se zaveže, da bo spoštovala »Splošne pogoje Plesnega društva Spice«, ki so objavljeni na spletni straniwww.dancestudiospice.com.  

 

13. UPORABA DVORAN

Zasedenost dvoran je znana vsem receptorjem in učiteljem, ki delajo v plesni šoli. Stranke lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti.

 

Tekmovalci plesne šole uporabljajo dvorane izrecno na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo samo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku oz. dogovoru.

 

14. ČISTOČA IN ODNOS DO PROSTOROV

V dvorane udeleženci vstopajo s čisto obutvijo. V nasprotnem primeru lahko učitelj od tečajnika zahteva, da zapusti dvorano.

 

15. GARDEROBA

Osebne predmete v garderobi in na drugih mestih puščate na lastno odgovornost. Priporočamo, da vrednejše stvari in predmete odnesete s seboj v dvorano.

 

Za pozabljene stvari plesna šola ne odgovarja.

 

16. OBVEŠČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI

Plesna šola po elektronski pošti, navedeni na prijavnici, obvešča o izvajanju aktivnosti, ki so povezane s tečaji.

 

17. VARSTVO AVTORSKE PRAVICE

 Vsebina učnih programov plesne šole je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Plesnemu društvu Spice. Udeležence obveščamo, da snemanje koreografij in učnih programov ni dovoljeno, prav tako se dokumentov, objavljenih na spletnih straneh plesne šole ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja plesne šole.

 

18. KODEKS VEDENJA IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE)

 - Udeleženec pride na plesne vaje vsaj 10 minut pred začetkom v opremi, katero smo vam svetovali pri vpisu, in jih ne zamuja, da ne moti potek dela.

- V garderobi se preobleče in preobuje v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, pusti v garderobi pred dvorano.

- Vredne predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) odloži na police v dvorani, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete plesna šola ne odgovarja.

- V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do opreme v prostorih plesne šole. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu reditelja ali plesnega pedagoga prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo.

- V primeru neplačila obisk plesnih vaj ni možen.

- Predšolske in mlajše otroke oddajo starši plesnemu pedagogu pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu tečaja ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega programa dela.

 

19. SNEMANJE IN FOTOGRAFIRANJE

Plesna šola vaje, javne nastope in tekmovanja, lahko zvočno in slikovno snema ali fotografira za promocijske ali reportažne namene - objavo v tiskanih, radijskih, televizijskih in spletnih medijih ter socialnih omrežji. Svoje morebitno nestrinjanje za zvočno in slikovno snemanje ali fotografiranje vaj nam prosimo sporočite na naš e-mail naslov info@dancestudiospice.com.

Zaključna in novoletna predstava plesalcev plesne šole je odprta za javnost in se lahko snema. Prireditve plesne šole se snemajo in fotografirajo, posnetki pa se uporabijo za objavo na socialnih omrežjih, medijih in spletnih straneh.

 

20. POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Plesna šola nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z  osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 

Plesna šola od uporabnikov za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke uporabnika:

ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

 

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Plesnega društva Spice« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med uporabnikom in plesno šolo, se uporabnik strinja in daje soglasje, da plesna šola osebne podatke uporabnika obdeluje z namenom vpisa v plesno šolo, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se uporabnik nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih plesne. šole ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik nahaja.

 

S potrditvijo soglasja uporabnik izrecno izjavlja:

 

- da je starejši/-a od 16 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,

- je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Plesno društvo Spice, Koroška cesta 4, 4000 Kranj, ali z elektronskim sporočilom na naslov info@dancestudiospice.com

- da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,

- da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani plesne šole in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,

- da je seznanjen, da plesna šola osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbrišete,

- da je seznanjen, da programi plesne šole potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,

- da je seznanjen, da »Politika zasebnosti Plesnega društva Spice« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.

 

21. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA

Pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in plesno šolo SPICE, je sklenjeno za nedoločen čas. Po zaključku posamičnega tečaja se samodejno podaljša za čas trajanja naslednjega tečaja, razen v primeru da udeleženec pisno, preko info@dancestudiospice.com, vsaj 15 dni pred zaključkom tekočega meseca, katerega obiskuje, obvesti SPICE, da naslednjega tečaja ne želi obiskovati. Pogodbo lahko odpove tudi SPICEtako, da udeleženca osebno, po navadni ali elektronski pošti vnaprej, najmanj 15 dni pred zaključkom posamičnega tečaja, o tem obvesti. 

 

Plesna šola lahko v primeru premajhnega števila prijav na tečaj, odpove pogodbo s pisnim obvestilom vseh tečajnikov. V tem primeru se zmanjša vadnina za zmanjšano število vaj.

 

22. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani SPICE www.dancestudiospice.com in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb.

 

Udeleženci so dolžni spremljati spletno stran SPICE glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila udeležencem, pri čemer začnejo spremenjeni splošni pogoji z dnem objave na spletni strani SPICE www.dancestudiospice.com neposredno učinkovati. in se pogodbena razmerja nadaljujejo pod spremenjenimi pogoji.

bottom of page