top of page

Splošni pogoji Plesnega društva Spice

NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA

Obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje) med ponudnikom in izvajalcem storitev, Plesnim društvom Spice (v nadaljevanju: plesna šola) ter sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka, udeleženec) nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani na www.dancestudiospice.com ali direktno na recepciji plesne šole. Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki). Z nastankom obligacijskega razmerja med plesno šolo in stranko se slednja zaveže, da bo spoštovala »Splošne pogoje Plesnega društva Spice«, ki so objavljeni na spletni strani www.dancestudiospice.com pod rubriko Splošni pogoji ter se prav tako nahajajo v fizični obliki na recepciji plesne šole. Splošni pogoji se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja plesna šola.

 

INFORMACIJE

Informacije o storitvah plesne šole vam nudimo:

- na spletni strani www.dancestudiospice.com

- preko elektronske pošte info@dancestudiospice.com

- s povratno pošto, če nam pišete na naslov: Plesno društvo Spice, Koroška cesta 4, 4000 Kranj 

- po telefonu 041 696 775 v času uradnih ur

- osebno, na recepciji plesne šole v času uradnih ur

Informacije o uradnih urah pisarne in o delovnem času izvajanja dejavnosti so objavljene na naši spletni strani.

 

REZERVACIJE TEČAJEV

Rezervacije tečajev sprejemamo brezplačno na recepciji plesne šole ali preko spletne strani www.dancestudiospice.com 

 

Rezervacija velja do dogovorjenega datuma pred pričetkom tečaja, ko morate šolnino poravnati, sicer vam mesta v želeni skupini ne moremo zagotoviti. Vpis v skupino je mogoč do zapolnitve prostih mest.

 

VPIS V TEČAJE

V tečaj se vpišete z izpolnitvijo vpisnega obrazca s svojimi podatki preko spletne strani ali osebno na recepciji plesne šole ter s plačilom tečaja po veljavnem ceniku na dan plačila, ki mora biti izvršeno najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu. Plačilo velja za določeno časovno obdobje, ki ga obsega izbrani tečaj (praviloma gre za mesečne programe). 

V primeru zamude s plačilom več kot 14 dni, stranka s strani plesne šole prejeme pisni opomin na plačilo zapadlih obveznosti z rokom plačila 3 dni od prejema opomina.

V primeru, da stranka opomina ne plača pravočasno lahko plesna šola dolgovani znesek izterja po sodni poti, pri čemer dolžnika bremenijo stroški postopka in zakonite zamudne obresti.

V primeru zamude pri plačilu izbranega tečaja več kot 3 dni po prejemu pisnega opomina se udeleženec vaj ne more udeležiti do poravnave zapadlega zneska. Enako velja ob udeležbi stranke na enkratnih dogodkih, npr. plesni prireditvi. Ta določba »Splošnih pogojev Plesnega društva Spice« je obvezna in se šteje, da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki.

 

CENIK STORITEV

Cenik storitev plesne šole je objavljen na spletni strani www.dancestudiospice.com, prav tako je cenik nameščen na vidnem mestu v recepciji plesne šole. Pridržujemo si pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu.

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste.

- Popusti ob raznih akcijah se ne prištevajo k popustom v ceniku.

- Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa, do predvidenega datuma in se med seboj ne seštevajo.

- Družinski popusti veljajo samo ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju v tečaje katerih koli zvrsti. Popust se obračuna pri tečaju z najnižjim zneskom vadnine.

- Plačilo letne članarine, v znesku 25,00 EUR ob vpisu. Velja za obdobje tekoče plesne sezone 2022/23. 

 

 

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na tečajih se obračuna po veljavno objavljenem ceniku.

Račun stranka prejme najkasneje 5. dne v tekočem mesecu. Plačilo po izdanem računu se izvede do najkasneje 15. dne v tekočem mesecu s plačilom UPN na transakcijski račun Plesno društvo Spice, Koroška cesta 4, 4000 Kranj, št. TRR SI56 6100 0002 4607 889, odprt pri banki Delavska Hranilnica d.d.

 

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine/vadnine upoštevamo samo v primeru:

- Daljše odsotnosti zaradi bolezen ali poškodbe, vendar samo s predložitvijo ustreznega dokazila (potrdilom obiska zdravnika). Ustrezno število vaj v tem primeru odštejemo od že vplačane šolnine v naslednjem mesecu. Upoštevamo samo odsotnost, ki je daljša od enega tedna. Odsotnost se obračuna v obliki popusta pri izdaji računa za vadnino v naslednjem mesecu, in sicer:

--> odsotnost od 2 vaj od 8 vaj - 10% popust

--> odsotnost od 3 vaj od 8 vaj - 20% popust
--> odsotnost od 4 vaj od 8 vaj - 50% popust

--> odsotnost od 2 vaj od 12 vaj - 10% popust

--> odsotnost od 3 vaj od 12 vaj - 15% popust
--> odsotnost od 4 vaj od 12 vaj - 20% popust
--> odsotnost od 6 vaj od 12 vaj - 50% popust

- Naknadnega vpisa v skupino. Šolnina za program se ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj skladno s cenikom plesne šole. Odsotnost obračunamo od polne cene tečaja, ne od cene s popustom.

- Otrokom, ki obiskujejo plesni tečaj MINI CICI ali SPICY MINIS, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati plesnih vaj, zaračunamo (po pogovoru plesnega pedagoga s starši) število že izvedenih vaj po ceniku, preostanek vplačila vrnemo.

 

Odsotnosti iz vaj zaradi katerih koli drugih razlogov od že vplačane šolnine ne obračunavamo, oziroma je ne upoštevamo. Že vplačana šolnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje. Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da se izvedba tečaja ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih ali višje sile na strani plesne šole.

 

ODGOVORNOST

Udeležba na plesnih tečajih in ostalih programih plesne šole je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje strank ni vključeno v ceno storitev. Prav tako si sami urejate nezgodno zavarovanje 

 

OBDOBJE IZVAJANJA PLESNIH TEČAJEV

Dejavnost izvajanja plesnih tečajev v plesni šoli poteka vsak dan v tednu, letno v časovnem obdobju 10 mesecev - od 5. septembra do 30. junija, ne poteka pa v vnaprej objavljenih posameznih terminih v času praznikov in šolskih počitnic.

 

INDIVIDUALNE URE

Termini individualnih ur se določijo v dogovoru s trenerjem in razpoložljivostjo dvoran.

Plačilo udeležbe na individualnih urah se obračuna po veljavno objavljenem ceniku.

Račun za indivdualne ure stranka prejme najkasneje 5. dne v tekočem mesecu. Plačilo po izdanem računu se izvede do najkasneje 15. dne v tekočem mesecu z nakazilom na transakcijski račun Plesno društvo Spice, Koroška cesta 4, 4000 Kranj, št. TRR SI56 6100 0002 4607 889, odprt pri banki Delavska Hranilnica d.d.

 

V primeru neupravičenega izostanka termina individualne ure, ki je bil v naprej dogovorjen se plačilo izvede ne glede na izostanek. Neupravičeni izostanek iz prejšnjega odstavka je vsak izostanek, z izjemo v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe in predložitve zdravniškega potrdila, ki opravičuje izostanek od individualne ure.

 

VARSTVO AVTORSKE PRAVICE

Vsebina učnih programov plesne šole je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Plesnemu društvu Spice. Udeležence obveščamo, da snemanje koreografij in učnih programov ni dovoljeno, prav tako se dokumentov, objavljenih na spletnih straneh plesne šole ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja plesne šole.

 

KODEKS VEDENJA IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE)

- Udeleženec pride na plesne vaje vsaj 10 minut pred začetkom v opremi, katero smo vam svetovali pri vpisu, in jih ne zamuja, da ne moti potek dela.

- V garderobi se preobleče in preobuje v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, pusti v garderobi pred dvorano.

- Vredne predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) odloži na police v dvorani, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete plesna šola ne odgovarja.

- V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do opreme v prostorih plesne šole. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu reditelja ali plesnega pedagoga prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo.

- V primeru neplačila obisk plesnih vaj ni možen.

- Predšolske in mlajše otroke oddajo starši plesnemu pedagogu pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu tečaja ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega programa dela.

SNEMANJE IN FOTOGRAFIRANJE

Plesna šola vaje, javne nastope in tekmovanja, lahko zvočno in slikovno snema ali fotografira za promocijske ali reportažne namene - objavo v tiskanih, radijskih, televizijskih in spletnih medijih ter socialnih omrežji. Svoje morebitno nestrinjanje za zvočno in slikovno snemanje ali fotografiranje vaj nam prosimo sporočite na naš e-mail naslov info@dancestudiospice.com.

Zaključna in novoletna predstava plesalcev plesne šole je odprta za javnost in se lahko snema. Prireditve plesne šole se snemajo in fotografirajo, posnetki pa se uporabijo za objavo na socialnih omrežjih, medijih in spletnih straneh.

 

UPORABA DVORAN

Zasedenost dvoran je znana vsem receptorjem in učiteljem, ki delajo v plesni šoli. Stranke lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti.

 

Tekmovalci plesne šole uporabljajo dvorane izrecno na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo samo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku oz. dogovoru.

 

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Poglej več

Plesna šola nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z  osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 

Plesna šola od uporabnikov za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje vadnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke uporabnika:

ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

 

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Plesnega društva Spice« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med uporabnikom in plesno šolo, se uporabnik strinja in daje soglasje, da plesna šola osebne podatke uporabnika obdeluje z namenom vpisa v plesno šolo, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se uporabnik nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih plesne. šole ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik nahaja.

 

S potrditvijo soglasja uporabnik izrecno izjavlja:

 

- da je starejši/-a od 16 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,

je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Plesno društvo Spice, Koroška cesta 4, 4000 Kranj, ali z elektronskim sporočilom na naslov info@dancestudiospice.com

- da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,

- da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani plesne šole in ne bodo posredovani tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,

- da je seznanjen, da plesna šola osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbrišete,

- da je seznanjen, da programi plesne šole potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,

- da je seznanjen, da »Politika zasebnosti Plesnega društva Spice« podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi s podrobnostmi.

bottom of page